Literatuur overzicht

03 – 2020 – Kennisgeving exoten – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
02 – 2020 – Beleidsuitwerking invasieve exoten – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
06 – 2019 – Rivierkreeftvisserij in Nederland – Perspectief vanuit de Nederlandse vissers
10 – 2018 – Kennisdocument uitheemse rivierkreeften – Hoogheemraadschap van Rijnland
01 – 2016 – Kenniskring Rivierkreeft Groene Hart – Europese Unie
12 – 2015 – Kennis document Rivierkreeften – Imares
10 – 2014 – Evaluatie van de productie van Europese rivierkreeft in recirculatiesystemen – K.U. Leuven
05 – 2014 – Dioxines en PCB’s in rivierkreeften – Universiteit van Wageningen
01 – 2010 – Oriënterend onderzoek exotische rivierkreeften – Gemeente Gouda
11 – 2008 – Oriënterend onderzoek rivierkreeften – Wilnisse Bovenlanden, Polder Groot-Wilnis-Vinkeveen