image

Achtergrond

In 1985 werd de Amerikaanse rivierkreeft voor het eerst waargenomen in de Nederlandse wateren. Het gaat hier om wat in jargon een ‘invasieve exoot’ heet. De Amerikaanse kreeft heeft nauwelijks of geen natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich daardoor razendsnel. In principe eet de rivierkreeft vooral waterplanten maar als het beest hongerig is, wordt het een alleseter.

De enorme verspreiding van de Amerikaanse rivierkreeft leidt tot een afname van de biodiversiteit in de Nederlandse sloten. De kreeften vreten de sloten kaal, waardoor ander leven er onmogelijk wordt. De enige serieuze vijanden van de rivierkreeft naast de mens zijn de reiger en fuut.

De rivierkreeft is kwetsbaar als hij van schil verandert en jongen krijgt. Op dat moment graaft de kreeft holletjes in de oevers van sloten waardoor die worden aangetast. Het gevaar daarvan is dat koeien die uit de sloot willen drinken te water raken. Waterschappen en boeren hebben daarom belang bij bestrijding van de kreeft.

De Amerikaanse rivierkreeft is echter niet alleen een plaag, maar ook een delicatesse. In Louisiana (Amerika) wordt het beestje op grote schaal gekweekt. Ook in landen als Zweden is de rivierkreeft een gewild product. De landen die rivierkreeft exporteren, hebben te maken met meer vraag dan aanbod. De meest voor de hand liggende oplossing voor de grote verspreiding van rivierkreeft in Nederland lijkt dan ook om de sloten en plassen leeg te vissen en de rivierkreeft op te eten.

Op dit moment zijn er maar een handjevol individuele vissers die gericht rivierkreeft vangen. Hun vangst vindt gretig aftrek.  Dat er nog niet grootschalig op rivierkreeft wordt gevist, heeft alles te maken met de regelgeving. Voor vissers gaan investeren in mensen, materiaal, opslagcapaciteit en koelruimte willen ze meer duidelijkheid over de plaatsen waar gevist mag worden en het vistuig dat hiervoor gebruikt mag worden. De meeste beroepsvissers zien de gevangen rivierkreeft als ongewenste bijvangst, ze vissen tenslotte met fuiken op aal/paling,  en kieperen de gevangen rivierkreeften daarom weer terug in het viswater. Ondertussen kun je als particulier in diverse supermarkten gekookte en gepelde rivierkreeften in het koelvak vinden. Ook de betere restaurants serveren verschillende gerechten met rivierkreeft. Die zijn allemaal gekweekt en ingevroren geïmporteerd uit met name China terwijl ze hier in grote getale voorkomen en onze wateren overbevolken.

Dat kan en moet anders. Vandaar CrawFish Farm Holland

Lees hier meer over de achtergrond / literatuur.