background

EN:CrawFish Farm Holland

De Amerikaanse rivierkreeft veroverd het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Het beestje vreet sloten kaal waardoor planten en ander leven verdwijnen. Bovendien veroorzaakt de rivierkreeft schade aan de oevers van sloten en andere wateren.
De vangst van en handel in de smakelijke rivierkreeft moet de overlast gaan  terugdringen.

Welkom bij CrawFish Farm Holland.

CONTACT

Wat is ons plan

De Amerikaanse rivierkreeft veroverd het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Het beestje vreet sloten kaal waardoor planten en ander leven verdwijnen. Bovendien veroorzaakt de rivierkreeft schade aan de oevers van sloten en andere wateren.
Het ministerie van Economische Zaken wil daarom de vissers in Nederland de mogelijkheid geven om grootschalig en gericht op rivierkreeft te vissen. De handel in de smakelijke rivierkreeft moet de overlast terugdringen.

near_me
Doel

Middels dit document willen wij onze plannen voor het landelijk gericht wegvangen (doel 1) en kweken van rivierkreeften (doel 2) aan u voorstellen om daarmee een gezonde bedrijfsvoering (doel 3) in verkopen te realiseren.

image

Honderdduizenden

Ruim dertig jaar geleden kwam de Amerikaanse rivierkreeft niet voor in Nederland. Nu schatten kenners dat er vele honderdduizenden kreeften in de Nederlandse wateren zitten. Ze zitten vooral in stil of langzaam stromend water zoals sloten en grachten. Vooral in Noord-, Zuid-Holland en Utrecht zijn er veel; heel veel; daar wordt per hectare oppervlaktewater tot 600 kilo (15.000 stuks/ha) rivierkreeft gevonden.

Ondertussen worden ze ook al in grote getale gemeld in Brabant en Gelderland.
De kreeft duikt inmiddels ook op in grote steden als Amsterdam en niet alleen in de gracht maar soms ook gewoon op straat.

image

Invasief

In 1985 werd de Amerikaanse rivierkreeft voor het eerst waargenomen in de Nederlandse wateren. Het gaat hier om wat in jargon een ‘invasieve exoot’ heet. De kreeft heeft nauwelijks of geen natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich daardoor razendsnel. In principe eet de rivierkreeft vooral waterplanten maar als het beest hongerig is, wordt het een alleseter.

De enorme verspreiding van de Amerikaanse rivierkreeft leidt tot een afname van de biodiversiteit in de Nederlandse sloten. De kreeften vreten de sloten kaal, waardoor ander leven er onmogelijk wordt. De enige serieuze vijand van de rivierkreeft naast de mens is de reiger.De rivierkreeft is kwetsbaar als hij van schil verandert en jongen krijgt. Op dat moment graaft de kreeft holletjes in de oevers van sloten waardoor die worden aangetast. Het gevaar daarvan is dat koeien die uit de sloot willen drinken te water raken. Waterschappen en boeren hebben daarom belang bij bestrijding van de kreeft.De Amerikaanse rivierkreeft is echter niet alleen een plaag, maar ook een delicatesse. In Louisiana wordt het beest op grote schaal gekweekt. Ook in landen als Zweden is de rivierkreeft een gewild product. De landen die rivierkreeft exporteren, hebben te maken met meer vraag dan aanbod. De meest voor de hand liggende oplossing voor de grote verspreiding van rivierkreeft in Nederland lijkt dan ook om de sloten en plassen leeg te vissen en de rivierkreeft te eten.Op dit moment zijn er maar een handjevol individuele vissers die gericht rivierkreeft vangen. Hun vangst vindt gretig aftrek. Dat er nog niet grootschalig op rivierkreeft wordt gevist, heeft alles te maken met de regelgeving. Voor vissers gaan investeren in mensen, materiaal, opslagcapaciteit en koelruimte willen ze meer duidelijkheid over de plaatsen waar gevist mag worden en het vistuig dat hiervoor gebruikt mag worden.

Titel

text

image

Mogelijkheden

Maar verandering lijkt op komst. De Amerikaanse rivierkreeft is op de lijst van invasieve exoten van de Europese Commissie terechtgekomen. Het ministerie van Economische Zaken werkt met vertegenwoordigers van de binnenvisserij aan het opstellen van een beheersplan dat de vangst en het verhandelen van rivierkreeft beter mogelijk moet maken.

Retail prijzen, oktober 2020 zijn voor levende rivierkreeften ca 30,- tot 40,- Euro per kg. Als er jaarlijks honderdduizenden kilo’s gevangen kunnen worden, kan de vangst van rivierkreeft een goed belegde boterham opleveren. Zeker als wij er daarnaast ook een kweekstraat gaan inrichten zodat de levering aan de horeca, retail, consumenten het hele jaar door kan plaatsvinden.

Craw Fish Farm

CrawFish Farm Holland C.V.

E: sales@cffh.nl
T: +31 65 02 91 845
Westeinde 143
2841 BR Moordrecht
The Netherlands